Get Adobe Flash player

Budovy, půjčovny, lokace

  Zde můžete definovat vazby mezi jednotlivými položkami. Důležité je si uvědomit, že půjčovat je možné pouze lokace, které patří do nějaké půjčovny a tato půjčovna má přiřazenu budovu, která je On-line. Lokace bez jednoznačné cesty k budově jsou automaticky označeny jako Offline (nedostupné) a není je možné vypůjčovat.

 Základní pravidla pro nastavení:

  1. Každá půjčovna musí mít jednoznačně přidělenou budovu
  2. Každá lokace by měla být součástí minimálně jedné půjčovny (v závislosti na struktuře knihovny i více)
  3. Každá lokace by měla být příslušna jen jedné budově (s výjimkou výměnného fondu)
  4. Je možné založit pro více offline lokací jedinou offline budovu a půjčovnu.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Založit novou budovu, půjčovnu, lokaci
CTRL+Enter Opravit udáje o budově, pujčovně, lokaci
CTRL+Delete Smaže nepoužívanou budovu, půjčovnu, lokac