Get Adobe Flash player

Vytváření vazeb mezi autoritami

Jednotlivé autoritní záznamy spolu můžeme provázat prostřednictvím odkazu VIZ TÉŽ (pole 5XX), případně odkázat jako VIZ (pole 4XX). Tyto vazby lze přehledně zobrazit v záložce Strom vazeb. Žlutě označená je vlastní kořenová autorita, červeně odkazy VIZ, fialově pak VIZ TÉŽ.